Aktuell evenemangskalender för 2018

14 februari: Årsmöte, obs nytt datum!

17 mars: Vinterfest.

21 mars: Klubbkväll. Inbjudan kommer!

18 april: Matrikelutdelning, klockan 19!

20 Maj: MYS eskader (Gärdesloppet)

25-27 Maj: Skärgårdsmässan Vasahamnen

17 juni: Mini-eskader. Inbjudan kommer!

6-8 juli: MYS Racereskader. Info och inbjudan kommer via e-post!

16-22 juli: MYS Sommareskader.

21 juli (obs): MYS sommarfest.

24-26 augusti: Harvaviken och Sigtuna möte.

10 november (lördag): Studiebesök renovering Info och inbjudan kommer via e-post!

12 december: Lucia i klubbhuset, vi provsmakar årets skinka!